Thông tin khóa học

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

Nhà hàng, chuỗi nhà hàng, quán cafe chưa có một quy trình phù hợp, dịch vụ chưa chuyên nghiệp muốn nâng cấp chất lượng sản phẩm, dịch vụ của mình.

.

image
Thông tin

Nội dung khóa học

QUY TRÌNH ĐÀO TẠO INHOUSE: 5 BƯỚC


Bước 1: Refber tư vấn, thiết lập và thống nhất mục tiêu đào tạo

    Refber sẽ kết hợp với chủ đầu tư/ chủ nhà hàng có nhu cầu tiến hành thu thập thông tin về thực trạng nhân sự của nhà hàng. Sau đó, Refber sẽ đánh giá, phân tích và tư vấn trực tiếp nhằm xác lập mục tiêu đào tạo cụ thể, phù hợp với nhu cầu riêng và đặc thù của từng mô hình nhà hàng.


Bước 2: Phân tích đối tượng và thiết kế chương trình đào tạo:

    Sau khi thiết lập và thống nhất được mục tiêu đào tạo, đội ngũ chuyên gia của Refber sẽ nghiên cứu, phân tích đối tượng tham dự và xây dựng nội dung chương trình đào tạo phù hợp với mô hình nhà hàng sao cho đảm bảo tối ưu về hiệu quả đào tạo và chi phí cho chủ đầu tư.


Bước 2: Biên soạn tài liệu và quy trình phù hợp

    Đội ngũ chuyên gia của Refber sẽ tiến hành biên soạn tài liệu phù hợp với hoạt động và quy trình vận hành của nhà hàng với các biểu mẫu, các kỹ năng cho nhân viên của các bộ phận, các bài tập tình huống cụ thể của nhà hàng. Song song với công tác này, đội ngũ chuyên gia của Refber sẽ phân bổ nội dung chương trình cũng như cách thức truyền tải cho phù hợp với tính đặc thù của nhóm đối tượng tham dự


Bước 4: Triển khai hoạt động đào tạo tại cơ sở

    Hoạt động này được tiến hành tại cơ sở nhà hàng căn cứ trên nội dung đã được thống nhất giữa Refber và chủ đầu tư.


Bước 5: Đánh giá sau đào tạo 

    Refber cùng đại diện chủ đầu tư sẽ tiến hành test các hoạt động đào tạo bằng các bài test lý thuyết và kỹ năng thực hành của nhân viện được đào tạo.

.

.

Bạn có biết

Vì sao chọn khóa học này?

.

Đăng ký khóa học

.

.

.

.

Thông tin

Chuyên gia đào tạo

Refber Việt Nam cùng với đội ngũ chuyên gia với kinh nghiệm thực tế.

Thông tin khóa học

.

0977 626 998