Thông tin khóa học

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

-  Nhà hàng, chuỗi nhà hàng, quán cafe chưa có dịch vụ chưa chuyên nghiệp muốn nâng cấp chất lượng sản phẩm, dịch vụ của mình.

- Các nhà hàng đang chưa đạt được mục tiêu kinh doanh, cần chuẩn hóa quy trình dịch vụ theo mô hình chuyên nghiệp

.

image
Thông tin

Nội dung khóa học

QUY TRÌNH ĐÀO TẠO INHOUSE: 5 BƯỚC

Bước 1: Refber tư vấn, thiết lập và thống nhất mục tiêu đào tạo

Refber sẽ kết hợp với chủ đầu tư/ chủ nhà hàng có nhu cầu tiến hành thu thập thông tin về thực trạng nhân sự của nhà hàng. Sau đó, Refber sẽ đánh giá, phân tích và tư vấn trực tiếp nhằm xác lập mục tiêu đào tạo cụ thể, phù hợp với nhu cầu riêng và đặc thù của từng mô hình nhà hàng.

Bước 2: Phân tích đối tượng và thiết kế chương trình đào tạo

Sau khi thiết lập và thống nhất được mục tiêu đào tạo, đội ngũ chuyên gia của Refber sẽ nghiên cứu, phân tích đối tượng tham dự và xây dựng nội dung chương trình đào tạo phù hợp với mô hình nhà hàng sao cho đảm bảo tối ưu về hiệu quả đào tạo và chi phí cho chủ đầu tư.

Bước 3: Biên soạn tài liệu và quy trình phù hợp

Đội ngũ chuyên gia của Refber sẽ tiến hành biên soạn tài liệu phù hợp với hoạt động và quy trình vận hành của nhà hàng với các biểu mẫu, các kỹ năng cho nhân viên của các bộ phận, các bài tập tình huống cụ thể của nhà hàng. Song song với công tác này, đội ngũ chuyên gia của Refber sẽ phân bổ nội dung chương trình cũng như cách thức truyền tải cho phù hợp với tính đặc thù của nhóm đối tượng tham dự.

Bước 4: Triển khai hoạt động đào tạo tại cơ sở

Hoạt động này được tiến hành tại cơ sở nhà hàng căn cứ trên nội dung đã được thống nhất giữa Refber và chủ đầu tư.

Bước 5: Đánh giá, điều chỉnh, hoàn thiện sau đào tạo 

Refber cùng đại diện chủ đầu tư sẽ tiến hành test các hoạt động đào tạo bằng các bài test lý thuyết và kỹ năng thực hành của nhân viên được đào tạo.

Hoàn thiện chương trình sau đánh giá, điều chỉnh phù hợp với thực tiễn yêu cầu của nhà hàng.

.

THAM KHẢO CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUYÊN SÂU

Chuyên đề 1: Quản lí nhà hàng chuyên nghiệp – Những điều cần biết

 1.1 Quản lý nhà hàng chuyên nghiệp và những điều cần biết

1.2 Fix lỗi quản lý nhà hàng thường gặp và cách xử lý

1.3 Đắc nhân tâm của người quản lý nhà hàng

1.4 Quản lý nhà hàng với nghệ thuật chăm sóc khách hàng:

- Định hướng tinh thần vì khách hàng

- Huấn luyện nhân viên chăm sóc khách hàng

- Giải quyết phần nàn của khách hàng theo phương pháp LAST

- Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng


Chuyên đề 2: Người quản lý nhà hàng với quản trị sản phẩm, dịch vụ, không gian hàng quán2.1 Vệ sinh an toàn thực phẩm:

- Quản lý các tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm: hiểu rõ các nhuyên nhân vệ sinh cá nhân

- Xử lý các vấn đề liên quan ATTP: Đối với Khách hàng, cơ quan chức năng

2.2 Quản lý chất lượng sản phẩm

- Quản lý các tiêu chuẩn về chất lượng sản phẩm

- Kiểm soát chất lượng sản phẩm

2.3 An toàn an ninh khu vực và xử lý tình huống

- Các nguyên tắc đảm bảo an toàn lao động

- Các nguyên tắc đảm bảo an ninh khu vực

- Hướng dẫn xử lý tai nạn rủi ro

2.4 Quản lý CSVC, trang thiết bị

- Kế hoạch vệ sinh và bảo trì máy móc, trang thiết bị

- Kế hoạch thực hiện diệt côn trùng


Chuyên đề 3: Người quản lý với công tác quản trị kế toán nhà hàng

3.1 Quản lý tài chính cơ bản

- Hoạt động cơ bản của lợi nhuận: COS, COL, Semi Cost, UC, P&L

- Xây dựng và đo lường, kiểm soát mục tiêu tài chính của nhà hàng

- Phân tích báo cáo tài chính (Báo cáo tài chính P&L, Công thức tính lợi nhuận, Mối quan hệ giữa chi phí và doanh thu)

3.2 Kiểm soát tiền

- Các nguyên tắc và tiêu chuẩn về giao nhận tiền mặt

- Quản lý và kiểm soát các giao dịch đặt biệt (thanh toán bằng thẻ ngân hàng, ngoại tệ, voucher giảm giá, giảm giá nội bộ & thẻ ưu đãi khách hàng...)

- Quản lý tiền mặt & báo cáo doanh thu

3.3 Kiểm kê hàng hoá, kiểm soát chi phí hàng hoá và bao bì

- Các công cụ quản lý chi phí hàng hóa

- Quy trình, Công cụ quản lý chi phí hàng hoá

- Các nguyên nhân và giải pháp cho sự chênh lệch chi phí

- Đặt hàng và lập kế hoạch chuẩn bị hàng hoá

- Kê hàng hoá hàng ngày


Chuyên đề 4: Người quản lý với công tác quản trị nhân sự trong nhà hàng

4.1 Định biên nhân sự cơ bản cho một nhà hàng

4.2 Xây dựng và triển khai Chính sách nhân sự

- Giải quyết các vấn đề về nhân viên

- Xây dựng môi trường làm việc tích cực

- Luật lao động và các chính sách của nhà hàng, doanh nghiệp.

4.3 Xây dựng môi trường làm việc an toàn và hiệu quả

- Tạo môi trường làm việc an toàn trong nhà hàng

- Tạo văn hoá làm việc tích cực

- Tuân theo luật lao động

- Giải quyết phàn nàn, khiếu nại của nhân viên

4.5 Ghi nhận công lao

- Văn hoá ghi nhận công lao

- Tạo môi trường ghi nhận công lao

- Thực hiện các hoạt động ghi nhận công lao


Chuyên đề 5: Đóng, mở ca trong nhà hàng

5.1 Phân công công việc

- Xếp lịch phân công công việc cho nhân viên

- Triển khai kế hoạch phân công

- Quản lý và điều chỉnh kế hoạch phân công

- Đánh giá và hạn chế chi phí nhân công

5.2 Đóng mở ca

- Ca làm việc hiệu quả

- Quy trình mở ca, giao ca, đóng ca


Chuyên đề 6: Người quản lý với công việc Marketing trực tiếp trong nhà hàng

6.1 Thực hiện và đánh giá các chương trình của Marketing

- Nhiệm vụ và vai trò của người quản lý nhà hàng trong việc thực hiện Marketing

- Tổ chức chương trình khuyến mãi

- Hoạt động tiếp thị chủ động

6.2 Xây dựng và thực hiện kế hoạch Marketing

- Xây dựng kế hoạch marketing tổng thể cho nhà hàng theo từng giai đoạn ngắn hạn và dài hạn

- Thực hiện, điều chỉnh, đánh giá kết quả sau quá trình triển khai

.

Bạn có biết

Vì sao chọn khóa học này?

.

Đăng ký khóa học

.

.

.

.

Thông tin

Chuyên gia đào tạo

Refber Việt Nam cùng với đội ngũ chuyên gia với kinh nghiệm thực tế.

Thông tin khóa học

.

0977 626 998