Nhà hàng của bạn đã sẵn sàng cho mô hình chuỗi?

Nhà hàng của bạn đã sẵn sàng cho mô hình chuỗi?

  Hơn mười năm trước, khi đến Việt Nam, Philip Kotler - cha đẻ của học lý tiếp thị hiện đại đã khuyến khích: "Việt Nam hãy là bếp ăn của thế giới" . Đây vừa là một lời khích lệ, tán dương vừa là một ý tưởng xuất sắc cho nền ẩm thực Việt Nam nói chung.   Tuy nhiên, để có thể trở thành “Bếp ăn của thế giới”, Việt Nam cầ...

Xem chi tiết

1 - 1 of ( 1 ) bản ghi
0977 626 998