KHÓA HỌC QUẢN LÝ NHÀ HÀNG NGẮN HẠN TẠI HÀ NỘI


Bạn đang ấp ủ một ước mơ, khát vọng làm chủ một Nhà hàng, bạn là chủ/quản lý một doanh nghiệp kinh doanh về ẩm thực và dịch vụ nhà hàng? Bạn đang sở hữu một chuỗi những nhà hàng, quán cà phê và đang cần một quy trình quản lý hiện đại đem lại nguồn doanh thu ổn định? Bạn đang phân vân giữa một rừng những khoá học quản lý nhà hàng và chưa chọn được cho mình một hướng đi đúng đắn? Bạn không có đủ thời gian để có thể tham gia các khóa học dài hạn?


Khoá đào tạo “Quản Lý Nhà Hàng ngắn hạn tại hà Nội” được tổ chức và triển khai bởi Công ty Refber Việt Nam liên kết với trường Trung cấp nghề nấu ăn và Nghiệp vụ khách sạn Hà Nội cùng Ban khởi nghiệp quốc gia (VCCI). Chúng tôi sẽ giúp bạn khởi nghiệp từ những ước mơ, giải quyết tất cả những khó khăn trong quá trình quản lý nhà hàng của mình, biến những ý tưởng của bạn thành sự thật. Chỉ với 15 buổi học, chúng tôi sẽ chia sẻ và truyền đạt đến với bạn những kiến thức, kỹ năng đầy đủ nhất về quản lý nhà hàng chuyên nghiệp.


PHẦN 1: ĐÀO TẠO QUẢN LÝ NHÀ HÀNG (9 BUỔI).


- Phương pháp nghiên cứu thị trường, xác định phân khúc thị trường mục tiêu.
- Giải pháp xây dựng sản phẩm, dịch vụ kinh doanh đồ ăn, thức uống/ quán cà phê phù hợp với hiện tại, xu hướng và mô hình kinh doanh.
- Lựa chọn địa điểm kinh doanh và giải pháp thiết kế, xây dựng, quản trị, khai thác cơ sở vật chất Nhà hàng.
- Giải pháp xây dựng, phát triển nguồn nhân lực cho nhà hàng.
- Giải pháp xây dựng, triển khai và quản trị hiệu quả các hoạt động marketing trong kinh doanh nhà hàng.
- Giải pháp hoạch định và quản lý chiến lược tài chính nhà hàng hiệu quả.
- Những vấn đề pháp lý, trách nhiệm xã hội và An toàn thực phẩm trong kinh doanh nhà hàng.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH LỚP QUẢN LÝ NHÀ HÀNG:

có 8 modul và 9 buổi học. Thời gian linh hoạt dựa vào học viên (sáng - chiều - tối)

PHẦN 1: KHỞI SỰ NHÀ HÀNG VÀ DOANH NGHIỆP MÔ HÌNH F&B.


1.1 Đánh giá dự án kinh doanh
- Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến thành công của khởi nghiệp nhà hàng.

- Các yếu tố đặc thù quyết định thành công đối với dự án kinh doanh ngành nhà hàng

1.2 Công thức thành công của nhà hàng

- Nguyên lý xây dựng mô hình kinh doanh sáng tạo

- Xây dựng thương hiệu

- Nguyên lý hình thành sản phẩm dịch vụ trong nhà hàng, quán cafe

- Phân tích dự án kinh doanh

- Lộ trình setup Nhà hàng chuyên nghiệp, quán cafe chuyên nghiệp

1.3 Xây dựng tầm nhìn và tâm thế người lãnh đạo

- Phẩm chất và sứ mệnh người lãnh đạo
- Dịch vụ nhân viên
- Phát triển mối quan hệ lãnh đạo, nhân viên
PHẦN 2: QUẢN TRỊ SẢN PHẨM/ DỊCH VỤ NHÀ HÀNG


2.1 Làm thế nào để lên được 1 sản phẩm cho phù hợp và đặc sắc cho Nhà hàng.
- Lựa chọn concept sản phẩm
- Phân tích các yếu tố cấu thành sản phẩm
- Những yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm
2.2 Các xây dựng Thực đơn/Menu
- Nguyên tắc xây dựng thực đơn
- Các quy tắc đặt tên cho sản phẩm và trang trí sản phẩm
2.3 Các thức kiểm soát chất lượng sản phẩm
- Nguyên tắc vận hành và quản trị bếp/ bar 
- Quy chuẩn và cách thức kiểm soát chất lượng sản phẩm.
2.4 Các thức định giá sản phẩm
- Tầm quan trọng: ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu
- Phương pháp định giá sản phẩm
- Cách tính giá cost, giá bán
- Những yếu tố ảnh hưởng đến giá cost, giá bán
2.5 Xây dựng dịch vụ cho Nhà hàng
- Định hướng dịch vụ
- Các sản phẩm thuộc quy trình chăm sóc khách hang
- Quy trình chăm sóc khách hàng

PHẦN 3: ĐỊA ĐIỂM - CƠ SỞ VẬT CHẤT, KHÔNG GIAN NHÀ HÀNG


3.1 Đánh giá địa điểm kinh doanh
- Những yếu tố ảnh hưởng đến lựa chọn địa điểm kinh doanh: Giá, phong thủy, tử vi, diện tích..
- Những yếu tố ảnh hưởng đến doanh thu của địa điểm kinh doanh.
- Những lưu ý khi lựa chọn địa điểm kinh doanh
- Giải pháp khắc phục và cải thiện hiệu quả kinh doanh dựa trên các yếu tố của địa điểm kinh doanh.
3.2 Thiết kế không gian Nhà hàng 
- Các phong cách thiết kế 
- Lựa chọn phong cách thiết kế không gian hàng quán.
3.2 Bộ nhận diện thương hiệu
- Đặt tên Nhà hàng
- Thiết kế Logo
- Đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ
- Thiết kế Bộ nhận diện thương hiệu 
- Xây dựng và triển khai ứng dụng Bộ nhận diện thương hiệu 
3.3 Bài toán đầu tư và quản trị cơ sở vật chất Nhà hàng
- Xác định nhu cầu sử dụng và bài toán đầu tư cơ sở vật chất, công cụ dụng cụ.
- Các nguyên tắc lên dự toán cho đầu tư về địa điểm, cơ sở vật chất
- Quản trị và tối ưu hóa việc đầu tư, sử dụng cơ sở vật chất Nhà hàng
 

PHẦN 4: QUẢN TRỊ NHÂN SỰ NHÀ HÀNG


4.1 Tổng quan về quản trị nhân sự
- Vai trò của quản trị nhân sự
- Sự khác nhau giữa quản trị nhân sự và quản lý nhân sự
- Quản trị nhân sự theo các giai đoạn phát triển của doanh nghiệp
4.2 Hoạch định nhân sự
- Quy trình hoạch định nhân sự
- Phân tích công việc
- Xác định nhu cầu nguồn nhân lực
- Phân tích thực trạng nguồn nhân lực
- Đưa ra chính sách nguồn nhân lực
4.3 Tuyển dụng nhân sự
- Quy trình tuyển dụng
- Nguồn tuyển dụng nhân sự F&B
- Xác định tiêu chí tuyển dụng
- Kỹ thuật phỏng vấn hành vi
- Những lưu ý quan trọng trong tuyển dụng nhân sự F&B
4.4 Đào tạo nhân sự
- Quy trình đào tạo
- Những lưu ý đặc biệt về đào tạo trong lĩnh vực F&B
4.5 Sử dụng nhân sự
- Phân công công việc
- Tổ chức công việc
- Đánh giá nhân sự
- Tạo công cụ quản lý
4.6 Giữ nhân sự
- Tạo động lực làm việc cho nhân viên
- Lương và chế độ đãi ngộ
- Các yếu tố ảnh hưởng đến việc dùng và giữ nhân viên
4.7 Pháp luật lao động
- Hiểu về pháp luật lao động


PHẦN 5: QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH NHÀ HÀNG


5.1 Tài chính doanh nghiệp và mục tiêu quản trị tài chính doanh nghiệp/ Nhà hàng
- Căn cứ xây dựng mục tiêu kinh doanh
- Mục tiêu quản trị tài chính doanh nghiệp/ Nhà hàng
5.2 Xác định nhu cầu vốn, hình thức và phương pháp huy động các nguồn vốn.
- Tổng vốn đầu tư
- Nhu cầu sử dụng vốn theo từng giai đoạn
- Lựa chọn hình thức và phương pháp huy động các nguồn vốn.
- Cách tính điểm hòa vốn
- Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn (ROA)
- Tỷ lệ hoàn vốn đầu tư (ROI)
5.3 Quản trị tài chính theo từng giai đoạn phát triển của Nhà hàng
- Xây dựng chính chiến lược và chính sách giá cho sản phẩm
- Lập kế hoạch tài chính theo từng giai đoạn của Doanh nghiệp/ Nhà hàng.
5.4 Cách xây dựng, phân tích, đánh giá, điều chỉnh các bảng biểu về quản trị tài chính cơ bản của Doanh nghiệp/ Nhà hàng.
- Bảng kế hoạch tài chính. 
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
- Bảng cân đối kế toán
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- Bảng thuyết minh tài chính
5.5 Kiểm tra, theo dõi kết quả kinh doanh và điều chỉnh kế hoạch để phù hợp với tình hình kinh doanh thực tế và mục tiêu kinh doanh.
- Kiểm tra, giám sát kế hoạch tài chính
- Điều chỉnh phù hợp với từng giai đoạn phát triển của Nhà hàng

PHẦN 6: QUẢN TRỊ KẾ TOÁN, KIỂM SOÁT THU CHI, LỢI NHUẬN


6.1 Quản trị doanh thu và tình hình tài chính dựa trên số liệu báo cáo.
- Vai của các báo cáo kế toán đối với việc ra quyết định của chủ Doanh nghiệp/ Nhà hàng.
- Sử dụng phần mềm kế toán và cách thiết lập, sử dụng.
6.2 Quản trị nguyên vật liệu, kho hàng
- Quản trị mua bán, tiếp nhận nguyên liệu thực phẩm 
- Kiểm soát kho hàng và nguồn nguyên liệu
6.3 Xây dựng và triển khai các báo cáo kế toán cần thiết trong kinh doanh Nhà hàng
- Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh theo ngày, tuần, tháng.
- Các báo cáo về Nhập hàng, xuất hàng, tồn kho.
- Báo cáo kiểm kê công cụ dụng cụ, thiết bị, nguyên liệu, hàng hóa
- Báo cáo quỹ lương.
- Báo cáo giá vốn hàng bán, giá bán của nguyên liệu, hàng hóa.
6.4 Đánh giá điều chỉnh quản lý dựa trên các báo cáo tài chính.
- Phân tích, đánh giá, điều chỉnh tình hình tài chính-kế toán Nhà hàng
- Những phương pháp kiểm soát chi phí, tối ưu hiệu quả kinh doanh.
6.5 Nội quy, quy chế, quy trình báo cáo công việc của bộ phận Tài chính, kế toán.
- Xây dựng Nội quy, quy chế tài chính- kế toán Nhà hàng
- Phân công các bộ phận triển khai thực hiện và điều chỉnh

PHẦN 7: QUẢN TRỊ MARKETING

7.1 Tổng quan:

- Marketing trong thế kỷ XXI.
- Làm Marketing trong lĩnh vực F&B.
- Xây dựng Concept. 
- Ý tưởng và mô hình kinh doanh.
- Chiến lược thương hiệu & định vị.
7.2 Lập kế hoạch Marketing:
- Xây dựng mục tiêu Doanh thu mang lại từ chương trình Marketing.
- Ngân sách Marketing (hệ số) và phân bổ.
- Bộ máy Marketing (con người & tổ chức).
- Bảng kế hoạch các chương trình Marketing (năm/quý/tháng)
7.3 Xây dựng Giải pháp Truyền thông:
- Xây dựng Giải pháp Truyền thông.
- Xây dựng và triển khai các chiến dịch marketing online.
- Công thức thành công trong ngành F&B.
- Tìm hiểu bí quyết thành công với những Case study thành công trong ngành F&B.

  PHẦN 8: TỔNG KẾT - CHIA SẺ

- Tư vấn chỉnh sửa hoàn thiện mô hình Dự án kinh doanh

- Hỏi đáp - chia sẻ vận hành setup nhà hàng, quán cafee HỌC PHÍ CHƯƠNG TRÌNH KHÓA HỌC QUẢN LÝ NHÀ HÀNG:

HỌC QUẢN LÝ NHÀ HÀNG THEO MÔ HÌNH 1-1
Học trên TRÊN MÔ HÌNH của học viên. Đào tạo 1 chuyên gia - 1 mô hình
Học Phí: 16.000.000 VNĐ giảm 1 triệu đồng khi đăng ký học trong tháng 5
Học kèm 1 người miễn phí, học 2 người. Học từ người thứ 3 học phí là 1 triệu/ học viên.
Mở lớp liên tục khi nào học viên đi học.
Khai ging liên tục khi nào học viên có thể bắt đầu

HỌC QUẢN LÝ THEO NHÓM HỌC VIÊN lớp học 3-5 học viên. 
Thời lượng: 9 buổi- tuần học 2-3 buổi. Học phí 8.500.000. 
Đăng ký theo nhóm 2 người giảm 15%

Mục tiêu khoá học Quản lý nhà hàng hướng tới:

Trang bị kiến thức
- Trang bị cho học viên những kiến thức căn bản, chi tiết về quản lý và vận hành nhà hàng.

Kỹ năng nghề nghiệp
- Trang bị cho người quản lý những kỹ năng nghề nghiệp trong công tác tổ chức, quản lý nhà hàng nơi bạn đang làm việc.

Chia sẻ kinh nghiệm
- Trang bị kiến thức vững vàng, chia sẻ những kinh nghiệm thực tế từ những chủ nhà hàng,
quản lý cấp cao uy tín đã thành công trong ngành ẩm thực để học viên có thể tự vận hành quản lý nhà hàng thành công, cũng như cách để vượt qua những thất bại.Share :

Bình luận


Thu Hường
Thu Hường
14 Aug 2019 03:37 PM
Có học chiều không. Toi can tu van khoa hoc 0902112839
Hạnh Lê
Hạnh Lê
10 Sep 2019 08:43 AM
cần tư vấn khóa học
Thu Thuy
Thu Thuy
19 Sep 2019 09:36 AM
Tôi chuẩn bị mở nhà hàng, cần tư vấn khóa học
Hà Lan Hương
Hà Lan Hương
02 Oct 2019 12:24 PM
Tôi cần thế vấn gấp 0914895559
Vương Hùng
Vương Hùng
04 Oct 2019 05:52 PM
Di chi hoc tai dau: can tu van 0962631369
Nguyễn Thu Hà
Nguyễn Thu Hà
07 Oct 2019 08:22 AM
Tôi cần tư vấn.
Mail: 0386.275.075
Nguyễn Thu Hà
Nguyễn Thu Hà
07 Oct 2019 08:23 AM
Tôi muốn tư vấn.
Mail: [email protected]
Linh
Linh
09 Oct 2019 08:27 PM
Tôi cần tư vấn khóa học
Chí Hướng
Chí Hướng
11 Oct 2019 03:39 PM
Cần tư vấn chương trình học 1-1
0972144280
ĐỖ Anh Hậu
ĐỖ Anh Hậu
14 Oct 2019 11:22 AM
Minh đang cần Tư vấn 0907546886
Nguyễn Kim Hoàn
Nguyễn Kim Hoàn
23 Oct 2019 02:19 AM
Tôi cần tư vấn khoá học. Liên hệ: 0934462295
Vũ thị thuý nhung
Vũ thị thuý nhung
25 Oct 2019 12:06 AM
Tôi cần tư vấn khoá học ak
Đỗ Văn Tú
Đỗ Văn Tú
06 Nov 2019 09:24 AM
Cần tư vấn 0981519093
Huyền
Huyền
30 Nov 2019 07:47 PM
Mình quan tâm và cần tư vấn
Thảo ngân
Thảo ngân
26 Oct 2020 08:17 AM
Có lớp học buổi tối hoặc cuối tuần ko ạ, tư vẫn giúp e 0385180642
Lê Mai
Lê Mai
26 Oct 2020 11:12 PM
Mình muốn tư vấn khoá học QLNH 0943894999
Nguyễn Thị Ngà
Nguyễn Thị Ngà
31 Oct 2020 04:56 PM
Tôi cần tư vấn khoá học. Sdt 0945239696
Yến
Yến
07 Nov 2020 10:25 PM
Tôi cần tư vấn. 0982199862

Bình luận

 Bình luận của bạn đã gửi thành công, xin cảm ơn!   Làm mời
Error: Please try again
0977 626 998