Chương trình Đào tạo Inhouse - Trực tiếp tại cơ sở

  • Chương trình Đào tạo Inhouse - Trực tiếp tại cơ sở
  • An đào tạo
  • Khương 1
  • Khương 2
  • T rượu vang

Bên cạnh hoạt động đào tạo trực tiếp tại văn phòng, Refber còn cung cấp các dịch vụ đào tạo Inhouse theo yêu cầu riêng của các chủ nhà hàng. Chương trình được thiết kế chuyên biệt phù hợp với đặc thù của từng nhà hàng giúp chuẩn hóa dịch vụ chuyên nghiệp và nâng cao năng lực quản lý, kỹ năng, nghiệp vụ của từng cán bộ, nhân viên.

Xem chi tiết

Đào tạo chuyển giao mô hình quản trị

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠOCHUYỂN GIAO MÔ HÌNH QUẢN LÝ NHÀ HÀNG CHUYÊN NGHIỆP   1. Nội dung chương trình đào tạo:·         Tổng số nội dung: tổng hợp hệ thống Quản trị, vận hành Nhà hàng chuyên nghiệp.·         Thời gian đào tạo: 2 - 3 tháng (giá trị g...

Xem chi tiết

1 - 4 of ( 4 ) bản ghi
0977 626 998