• Đào tạo Quản trị nhân sự

Quản trị nhân sự chuyên sâu trong nhà hàng/quán cafe

Quản trị nhân sự chuyên sâu trong nhà hàng/quán cafe

Bạn nhận được gì khi tham gia khóa quản lý nhân sự trong nhà hàng