Phải làm gì để hạn chế tối đa thất bại trong kinh doanh nhà hàng?

Phải làm gì để hạn chế tối đa thất bại trong kinh doanh nhà hàng?

Thiết lập mục tiêu thực tế và phân tích thị trường sẽ giúp bạn lựa chọn một khái niệm nhà hàng tốt, làm cho các quyết định kinh doanh tốt và ngăn chặn việc thất bại của các nhà hàng.