REFBER CONTEST - TÌM KIẾM DỰ ÁN KHỞI NGHIỆP

REFBER CONTEST - TÌM KIẾM DỰ ÁN KHỞI NGHIỆP

Một ý tưởng kinh doanh tốt là cốt lõi cho một dự án khởi nghiệp thành công, nhưng đó không phải là tất cả. Để một ý tưởng kinh doanh trở thành một hoạt động kinh doanh khả thi và triển khai trên thực tế, người khởi nghiệp cần nhiều hơn thế.

Xây dựng bản kế hoạch kinh doanh nhà hàng

Xây dựng bản kế hoạch kinh doanh nhà hàng

Việc lập một bản kế hoạch kinh doanh rất cần thiết cho một doanh nghiệp để hấp dẫn các nhà đầu tư hoặc định hướng phát triển cho nhà hàng. Khi bạn có một bản kế hoạch tốt, việc khởi đầu sẽ thuận lợi hơn.

Gợi ý những thiết bị kinh doanh nhà hàng

Gợi ý những thiết bị kinh doanh nhà hàng

Bên cạnh việc xây dựng kế hoạch kinh doanh, lựa chọn vị trí kinh doanh nhà hàng và các yếu tố thiết kế thì việc lựa chọn thiết bị trong nhà hàng góp phần tạo nên sự thành công của hoạt động kinh doanh nhà hàng

Các dự án khởi nghiệp sáng tạo đang thiếu yếu tố gì để thành công?

Các dự án khởi nghiệp sáng tạo đang thiếu yếu tố gì để thành công?

Các dự án khởi nghiệp sáng tạo đang thiếu yếu tố gì để thành công?